Dragi studenti, dobrodošli na Anatomiju!

Anatomija, temelj medicine (anatomia fundamentum medicinae est), slovi kao najteži, najopsežniji, ali i najzahtjevniji predmet na Medicinskom fakultetu. Naučiti građu ljudskog tijela veliki je izazov, ali i obveza za svakog budućeg liječnika. Osobito je izazov veći ako se to mora naučiti kroz tri mjeseca rada s profesorima, asistentima i demonstratorima. S druge strane Anatomija je i najlakši predmet budući da nakon predavanja, vježbi i seminara svakom marljivom studentu anatomija ljudskog tijela bude kristalno jasna.

Poteškoća može biti samo u činjenici da studenti  dobivaju veliku količinu novih informacija u kratkom vremenu. Naravno to je i svojevrstan izazov – pokazati i dokazati svoje kapacitete: možeš li to ili ne?

Savjeti temeljeni na iskustvima izvrsnih studenata su ne propustiti niti jedan dan bez učenja anatomije, a za vrijeme stanke od učenja – ponavljajte prethodno gradivo. Što vam nije jasno iz gradiva – pitajte – jer pitanja pokreću svijet, a odgovori ga ponekad usporavaju. Za odgovore na raspolaganju su vam profesori, asistenti i demonstratori. Na brojne načine trudit ćemo se naučiti vas, zainteresirati vas, upravo s tim ciljem smo i pokrenuli ovu web stranicu.

Detaljno poznavanje Anatomije ljudskog tijela ulaznica je u svijet medicine. Jedini način za osigurati tu ulaznicu jeste naučiti gradivo i pokazati svoje znanje.

Prof. dr. Ljerka Ostojić
pročelnica katedre

Što očekivati?

Svaki dan počinje klasičnim predavanjem. Predavač, obično uz PowerPoint prezentaciju i anatomski točne modele ljudskih organa, prenosi studentima znanje koje trebaju usvojiti iz zadane teme. Na kraju predavanja studenti mogu postavljati pitanja iz gradiva koje je izlagano taj dan.

Uz iznimno kvalitetan domaći kadar, u nastavi kao gostujući predvači sudjeluju i istaknuti anatomi sa medicinskih fakulteta u Zagrebu i Rijeci.

Nakon predavanja, ista tema obrađuje se i na seminaru uz nešto drugačiji pristup. Seminar je zamišljen kao interaktivni oblik nastave u kojem studenti sudjeluju podjednako kao i nastavnici. Nastavnik detaljnije objašnjava najvažnije dijelove zadane teme te ih dodatno pojašnjava do najsitnijih detalja. Studenti se potiču na samostalno izlaganje i raspravu. Važno je napomenuti kako studenti za vrijeme seminara mogu u svakom trenutku tražiti dodatna objašnjenja pitanjima ukoliko postoji eventualna nejasnoća izlaganog gradiva. Seminari istovremeno služe i kao kontinuirana provjera znanja. Ukoliko student ne pokaže očekivanu razinu znanja na seminaru morat će naknadno kolokvirati taj dio gradiva.

Teoretsko znanje anatomije, potom usvojeno znanje sa seminara i predavanja studenti trebaju primijeniti u praksi kroz vježbe, čime pokazuju razinu i znanje naučenog gradiva.

Vježbe izvode studenti starijih godina – demonstratori u anatomskom praktikumu, secir dvorani i kompjuterskoj učionici. Nužno je da svi studenti imaju dovoljno prostora i vremena za opservaciju zbog čega su podijeljeni u 4 grupe. Demonstratori pri izvođenju vježbi koriste plastificirane ljudske organe, kosti, plastične modele i secirana ljudska tijela. Asistenti su također prisutni tijekom vježbi.

Na kraju radnog dana slijedi desetominutni ‘testić’ (link na primjer) na kojem je moguće osigurati dodatne bodove za pismeni dio ispita. ‘Testić’ je sredstvo kontinuirane provjere znanja i motivacija za redovito učenje. Iako možda svakodnevno testiranje zvuči stresno, pozitivna iskustva dosadašnjih studenata govore kako je ovo odlična metoda.

Napomena – kako bi imali što više koristi od ovakvog načina izvođenja nastave, od studenata se očekuje da za svaki dan unaprijed pripreme planirano gradivo.

Copyright © 2016 Sveučilište u Mostaru, Medicinski fakultet